Outplacement

Outplacement is een goede methode om ontslagen werknemer(s) naar een passende baan te begeleiden. Dit traject biedt voordelen voor zowel werknemer als werkgever. De werknemer vindt sneller een passende baan. De werkgever toont betrokkenheid en goed werkgeverschap.

Ontslag brengt bij de werknemer onzekerheid met zich mee. Hoe neem ik afstand van mijn oude baan (mijn werkidentiteit)? Hoe ervaar ik de financiële onzekerheid? Hoe kom ik aan een nieuwe baan? Deze vragen komen in het (gratis en vrijblijvende) kennismakingsgesprek aan bod. Bij dit gesprek kan de partner, indien gewenst, aanwezig zijn.
Daarna gaan we samen aan de slag met het vinden van een nieuwe baan of mogelijk zelfstandig ondernemerschap.

Het traject is altijd maatwerk en afhankelijk van veel factoren. De ene persoon is bijvoorbeeld direct klaar om te gaan solliciteren. Een ander heeft meer zelfonderzoek nodig om de juiste keuzes te maken. Een traject kan er als volgt uitzien: 

  • Het verleden achterlaten en naar de toekomst kijken.
  • Onderzoeken persoonlijkheidsprofiel, drijfveren, talenten en competenties.
  • Opstellen Loopbaanprofiel: welke beroepen zijn passend?
  • Arbeidsmarktverkenning: hoe liggen de kansen, welke passende vacatures zijn er, welke mogelijkheden zijn er voor zelfstandig ondernemerschap etc.?
  • Onderzoeken of er mogelijk nog hiaten zijn voor aansluiting op de arbeidsmarkt en of deze te ‘dichten’ zijn door bijvoorbeeld opleiding en/of stage.
  • Opstellen/optimaliseren CV, motivatiebrief en LinkedIn-profiel.
  • Trainen sollicitatie- en netwerkvaardigheden: aandacht voor het ‘moderne’ solliciteren, netwerken en het sollicitatiegesprek.
  • Omgaan met Social media en online zoekmachines
  • Jobhunting: samen met de werknemer zoeken we continu naar kansen in de arbeidsmarkt. Ook stel ik mijn uitgebreide netwerk in de arbeidsmarkt ter beschikking.
  • Nazorg: na het vinden van een nieuwe baan heb ik altijd contact om te kijken of de overstap succesvol is. Indien noodzakelijk kan het traject herstart worden. 

Groepsoutplacement

Indien het outplacement een grotere groep medewerkers betreft, werk ik samen met meerdere ervaren loopbaanadviseurs. Indien gewenst combineren wij dan individuele gesprekken met groepstrainingen en -bijeenkomsten. Uit ervaring weten wij dat de onderlinge contacten motiverend kunnen zijn en men elkaars steun waardeert.