Individueel outplacement

Ontslag in goed onderling overleg of wegens een reorganisatie, brengt vaak veel onzekerheid met zich mee. Hoe neem je afstand van je oude baan (je werkidentiteit) en ga je om met de financiële onzekerheid? Hoe ga je arbeidsperspectief onderzoeken en de arbeidsmarkt benaderen? Ik bied hierbij een zorgvuldige en actieve begeleiding.

Bij de eerste kennismaking (vrijblijvend en gratis) staan we stil bij de impact die het ontslag op jou. heeft. Indien gewenst is jouw partner hierbij ook van harte welkom. Op basis van dit gesprek bepaal je of ik de geschikte coach ben om jou in het proces naar nieuw werk te begeleiden. 
Daarna gaan we samen aan de slag met het vinden van een nieuwe baan (of mogelijk zelfstandig ondernemerschap).

Een outplacementtraject is altijd maatwerk. Globaal kunnen de volgende items aan bod komen: 

  • Het verleden achterlaten en naar de toekomst kijken
  • Persoonlijkheidsprofiel, drijfveren, talenten en competenties
  • Welke beroepen zijn passend?
  • Arbeidsmarktverkenning: hoe liggen jouw kansen, welke passende vacatures zijn er, welke mogelijkheden zijn er voor zelfstandig ondernemerschap etc.?
  • Onderzoeken of er mogelijk nog hiaten zijn voor aansluiting op de arbeidsmarkt en onderzoeken of deze te ‘dichten’ zijn door bijvoorbeeld opleiding en/of stage
  • Opstellen/optimaliseren CV, motivatiebrief en LinkedIn-profiel
  • Trainen sollicitatie- en netwerkvaardigheden: aandacht voor het ‘moderne’ solliciteren, netwerken en het sollicitatiegesprek
  • Omgaan met Social media en online zoekmachines

Afhankelijk van de wens, kan ik je door middel van sollicitatiebegeleiding/jobhunting verder ondersteunen.